Bergsprängning i Stockholm 

26 oktober 2022 Camilla Holmgren

editorial

I Stockholm finns det berg som måste brytas ner för att man ska kunna bygga bostäder, infrastruktur och andra anläggningar. Bergsprängning är ett sätt att göra detta på. Bergsprängning i Stockholm är något som Steelproab  kan assistera dig med. Men vad är bergsprängning egentligen? Hur fungerar det? Vilka olika typer av bergsprängning finns det? Och hur väljer man rätt metod för sitt projekt? Här kommer svaren på dessa frågor.

Olika typer av bergsprängning

Det finns två huvudtyper av bergsprängning: mekanisk och kemisk sprängning

Mekanisk bergsprängning är den vanligaste typen. Den innebär att man använder sprängämnen för att bryta sönder berget. Sprängämnena placeras i hål som har borrats i berget. När de detonerar bryts berget i bitar.

Kemisk bergsprängning är mindre vanlig. Det innebär att man använder kemikalier för att lösa upp berget. Kemikalierna sprutas in i berget, där de reagerar med mineralerna i berget för att bryta ner det. Denna process kan ta längre tid än mekanisk bergsprängning, men den skapar inte lika mycket buller eller vibrationer.Bergsprängning

Hur du väljer rätt bergsprängning – faktorer som påverkar

Typen av berg, storleken på det område som ska grävas ut, mängden berg som ska avlägsnas och närheten till byggnader och andra konstruktioner är alla faktorer som måste beaktas när man väljer en sprängningsmetod.

Om berget till exempel är hårt kan mekanisk sprängning vara det bästa alternativet. Om det område som ska grävas bort är litet kan kemisk sprängning vara ett bättre val.

Fördelar med bergsprängning och vad du behöver tänka på

Bergsprängning är ett snabbt och effektivt sätt att bryta berg och påbörja byggprojekt. Det kan användas för att snabbt avlägsna stora mängder berg. Det är också billigare än andra metoder, t.ex. tunneldrivning. Du behöver ha tillstånd för bergsprängning för att få utföra bergsprängning i Sverige. Du kan ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen

När du utför bergsprängning måste du följa vissa säkerhetsföreskrifter. Dessa bestämmelser är utformade för att skydda människor och egendom från de risker som är förknippade med bergsprängning.

Fler nyheter