Pumpar i Stockholm i näringslivet

12 november 2021 patrick pettersson

advertorial

Pumpar används i alla möjliga sammanhang, i slott och i koja, i verkstäder och i stora industrier. Stockholm har många företag och verksamheter där pumparna behövs. Det behövs att de fungerar varje dag, året om.

Därför är det också viktigt att knyta kontakt med en bra pumpleverantör, som kan serva dem när de går sönder, laga dem med originaldelar. Självklart måste en bra leverantör också ha ett stort sortiment av nya pumpar att leverera, pumpar av senaste modell som håller för moderna krav. 

 

Pumpar i olika miljöer

Du kanske har en läkemedelstillverkning, där du behöver pumpa vätska, eller en verkstad där du pumpar gas. Luft eller gas, vätskor eller blandningar, allt detta som pumpen hanterar går under benämningen fluid. Den fluid som hanteras i en fabrik kan ha olika egenskaper och miljön i fabriken kan också ha speciella kännetecken.

I en kemisk industri är det ofta frätande sura eller basiska blandningar som ska pumpas, och det ställer krav på serviceteknikern. Det krävs speciell skyddsutrustning för att kunna arbeta där. Visir, syrafasta eller alkaliresistenta stövlar och handskar är ett måste, och det är viktigt att personalen känner till reglerna för andningsskydd och skyddskläder.

 

image

 

Pumpar av olika fabrikat

Du har kanske kontakt med en allround pumpleverantör, men så har du en lite äldre pump igång som du har köpt någon annanstans. En bra leverantör är serviceinriktad och kan ta sig an alla dina pumpar, oavsett var du har köpt dem. Hittar du en sådan leverantör behöver du bara ett enda telefonnummer när du behöver pumpservice, och det är praktiskt för dig.

Alla olika pumpar i Stockholm har sin speciella funktion, och du kan ha flera olika pumpar i din anläggning. Rådfråga serviceteknikern vid varje enskilt problem du får. Företag som är specialiserade på pumpar och service är väl insatta i branschen och rutinerade när det gäller problemlösning.

Fler nyheter