Fordonsindustrin är för många länder en mycket viktig del av näringslivet som ger många arbetstillfällen och håller folk i sysselsättning. Bara i Sverige arbetar nästan 140 000 personer inom fordonsindustrin och exporten av fordon beräknas vara värd ca 180 miljarder. Det har lett till att fordonsbranschen är en av världens viktigaste ekonomiska sektorer. Den här typen av verksamhet hade inte varit möjlig utan en fungerande metod för frakt vilket visar hur viktigt det är att företag som schenker finns ...