En geoteknisk undersökning visar vad som krävs för att ge bygget en stabil grund

07 april 2022 Cecilia Olsson

Marken vi bygger på vid ett husbygge kan se ut på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om berggrund som man behöver spränga i för att göra plats för fastigheten och det är även vanligt med mjukare jord som kräver grundförstärkning för att man ska kunna få en stabil grund till huset.

Trots att fokus ofta ligger på planlösning, fasad och andra detaljer så är det viktigt att komma ihåg att markförberedelser och rätt grund är avgörande för att huset ska kunna stå stabilt, samt för att man ska kunna undvika problem såsom sättningsskador.

Vad är sättningsskador och vad gör man för att undvika dem?

Sättningsskador är till exempel sprickor som uppstår i grunden eller fasaden på grund av att marken under huset rört sig. Bygger man ett hus på mjuk mark så är risken stor att den rör sig på grund av tyngden från huset.

För att undvika detta så kan man till exempel påla, det innebär att man slår ner stålrör i marken genom det mjuka jordlagret så att husets grund kan vila på fast botten eller berggrund istället. 

geoteknisk undersökning

Med hjälp av geoteknisk undersökning kan du ta reda på om det krävs pålning

Vid en geoteknisk undersökning tar man reda på hur marken ser ut på tomten för det planerade bygget. Det görs bland annat provborrning för att fastställa jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. Detta ger tillräckligt med information för att experter inom området ska kunna ge förslag på bästa grundläggningslösning.

Erfaret företag som utför noggranna geotekniska undersökningar 

Geogrund är experter inom geoteknik och de utför geotekniska undersökningar åt både företag och privatpersoner. De har lång erfarenhet inom området och samarbetar dessutom med specialister inom bland annat miljö, grundförstärkningar och geokonstruktioner samt anlitar professionella laboratorier för analyser.

Detta gör att Geogrund kan ge välgrundade förslag på grundläggningslösning till sina kunder inför en byggnation.

Fler nyheter