Lasersvetsning för finlir och ömtåligt material

By:

Vad är lasersvetsning? Svetsning med laser är smidigt och kan användas till flera områden. Utöver att svetsa samman material så går det utmärkt att skära med laser och bearbeta diverse material. Med laserstrålens hjälp smälter man de olika delarna som sedan smälter samman. Lasersvetsning gör att arbetet går fort och med ett precist resultat. Fogarna vid lasersvetsning blir mycket fina så metoden passar bra vid lödning av tunna material. Det finns 2 olika sorters lasersvetsning som man använder sig av. Den första är värmeledningssvetsning och den andra varianten är nyckelhålssvetsning.

 

 

Fördelar med lasersvetsning

 

Det finns många fördelar med att använda sig av lasersvetsning. Det är möjligt att svetsa samman olika sorters material med varandra och mycket snabbt. Där det är svårt att komma åt att svetsa så går det utmärkt med lasersvetsning för det krävs ingen kontakt med materialet som ska svetsas samman. Med denna metod blir det enbart värme på den yta man svetsar och inte runt om som det vanligtvis blir. Detta på grund av att strålen med lasern är liten och sänder ut mycket korta laserimpulser. Utan spridning av värme är det lättare att handskas med materialet man använder sig av, vilket är till stor fördel.

 

Användningsområden

 

Metoden kan användas vid många material så som stål, aluminium, plast, titan och platina. Man använder sig av lasersvetsning i stor utsträckning inom fordonsindustrin och stålindustrin. Eftersom metoden gör det lätt att arbeta med känsliga material och man får ett utmärkt resultat så används lasersvetsning även vid tillverkning av medicinskt material. Det är lättare att designa små fina detaljer än vid vanlig svetsning. Lasersvetsning används också till små detaljer så som i finelektronik. Visst är det fantastiskt att vi kan använda en sådan fin teknik till så många områden. Lasersvetsning är verkligen till för att skapa i många olika material och speciellt till finliret!

Posted in: Lasersvetsning