Det kan finnas flera tillfällen i livet då en advokat kommer att behövas. För att skriva tydliga kontrakt mellan köpare och säljare i stora affärer, eller agera medlare när familjemedlemmar inte kan komma överens efter eller inför en skilsmässa. Advokater kan behövas när du utsatts för ett brott eller anklagats för brottet. Du kan även behöva en advokat för att skriva ett testamente, eller bodelning. En advokat kan agera som rådgivare och försvarare, och är en säker källa till ...