Tips för den som ska installera ett minireningsverk

10 juni 2022 Lily Hansen

editorial

Bor man i glesbygden och inte har möjlighet att ansluta till det kommunala avloppssystemet måste man själv sköta reningen av det avloppsvatten som hushållet släpper ut. Man kan förstås välja en lösning med ett enskilt avlopp och få avloppsbrunnen tömd med jämna mellanrum av en avloppsbil. Men ibland kan det vara svårt och omständigt, särskilt om man bor ute i skärgården. Eller så väljer man att installera ett modernt minireningsverk som mer eller mindre sköter sig självt. 

I stort sett fungerar ett minireningsverk på samma vis som kommunens stora reningsverk. Reningen av avloppsvattnet sker bara i mindre skala, och precis som i stora reningsverk sorteras slammet bort med hjälp av filter. Med hjälp av särskilda kemikalier och bakterier renas sedan avloppsvattnet för att förhindra att fosfor läcker ut. Ett minireningsverk måste många gånger minska utsläppet av fosfor till nittio procent. Det finns dessutom minireningsverk som kan minska utsläppen ännu mer, till strax under hundra procent.

 

Minireningsverk

 

Kostnadsfri besiktning och hjälp med att välja rätt system

Det finns minireningsverk i alla möjliga storlekar, för såväl fritidsboenden med en mer ojämn förbrukning som permanenta boenden med högre belastning. Det går snabbt att installera ett minireningsverk då det sällan tar längre tid än en till två arbetsdagar. Men det gäller att välja ett minireningsverk som är CE-märkt och som är av bra kvalitet. Då får man ett system med en livslängd på ungefär trettio år och som lätt går att serva och reparera när det behövs.

Det kan vara svårt att själv veta vilken modell och storlek av minireningsverk som passar hushållet och fastigheten bäst. Tack och lov finns det företag som kostnadsfritt utför inspektioner i samband med att man ber om ett kostnadsförslag. Detta utan att man förbinder sig till någonting. Bäst är att konsultera två eller tre olika företag och jämföra priser och minireningsverkssystem. 

Fler nyheter